To you to me to Her. A personal search for the Goddess

Dit boek beschrijft mijn zoektocht naar de zin en de essentie van mijn leven. Ik heb geprobeerd om de ervaringen op mijn tocht naar innerlijke waarheid te verwoorden in korte poëtische teksten. Deze teksten zijn samengebracht rond drie uitspraken uit het Nieuwe Testament. Ze kunnen elk apart gelezen worden, maar als geheel vormen ze een persoonlijk “reisverslag” waarin elke tekst een trede vormt van de wenteltrap die ons naar het mysterie leidt…

Het boek is geschreven in het Engels en kost 20 euro (verzendingskosten inbegrepen). Indien je het graag zou kopen, dan stuur je mij een email met vermelding van je naam en je adres. Ik laat je dan het rekeningnummer weten waarop het bedrag kan gestort worden. Van zodra ik het geld ontvangen heb, verzend ik het boek. (Verzendingen gebeuren enkel op woensdag).