Therapeutisch werk: Een combinatie van de jungiaanse psychologie, inzichten uit de quantummechanica en creatief lichaamswerk.


Trauma’s, ongeluk, mislukkingen, overwerk, negatieve relaties en maatschappelijke (voor)oordelen veroorzaken blokkades in lichaam en geest die het vrije stromen van de levensenergie verhinderen. Wanneer deze blokkades blijven bestaan, ontstaan fysieke en emotionele symptomen zoals vermoeidheid, uitputting, lusteloosheid, depressie, angst, een negatief zelfbeeld, hart- en spijsverteringsstoornissen,…

Via gesprekken proberen we tot een inzicht te komen in de psycho-somatische en psycho-emotionele symptomen: Hoe zijn ze ontstaan en wat hebben ze ons te vertellen?
Dan gaan we aan het werk: Via creatieve technieken (Droomanalyse, maskerwerk, ontspanning, ademhalingsoefeningen, massage, tekenen, schrijven en vrije lichaamsexpressie) wordt het lichaam uitgenodigd om de blokkades stap voor stap los te laten en een nieuwe vrijheid te ontdekken.Wanneer het lichaam zich bevrijdt, gebeurt hetzelfde in de geest. Dit bevrijdingsproces vraagt om tijd, geduld en begrip. Het stimuleert het persoonlijk groeiproces op alle vlakken. Het persoonlijk tempo en ritme van elk individu wordt gerespecteerd. Er wordt op een zachte en respectvolle manier aandacht geschonken aan elke stap in het proces.
Eventueel worden ook Bachbloesems ingezet.

Een therapeutisch proces vraagt om één tot twee sessies per week. Het aantal sessies en de duur van de therapie worden aangepast aan je persoonlijke noden.